Τα προς κρίση και δημοσίευση άρθρα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο Word στο λογαριασμό, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το σύνολο των λέξεων των συμβολών να είναι έως 9.000, των σημειώσεων συμπεριλαμβανομένων πλην της βιβλιογραφίας, σε γραμματοσειρά Times New Roman και σε διάστιχο 1,5 ίντσας. Στο τέλος του άρθρου περιλαμβάνεται περίληψη στα αγγλικά καθώς και λέξεις κλειδιά. Οι προς δημοσίευση εργασίες και άρθρα δεν πρέπει να έχουν δημοσιευτεί αλλού.
Οι υποσημειώσεις τοποθετούνται στο τέλος του άρθρου και περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, τον τίτλο του βιβλίου (με πλάγια γράμματα) ή του άρθρου (με όρθια γράμματα και σε εισαγωγικά, και στη συνέχεια τον τίτλο του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου με πλάγια γράμματα), τον εκδοτικό οίκο, τον τόπο και το χρόνο έκδοσης, τον αριθμό τόμου (αν υπάρχει)  και αριθμό (-ούς) σελίδας (-ων)
Παραδείγματα τρόπου γραφής των υποσημειώσεων:

Βιβλίο:
Shackleton Robert, Montesquieu, A Critical Biography, Oxford University Press, Oxford 1961, σσ.1-5

Άρθρο σε συλλογικό τόμο:
Rahe Paul A., “Forms of government: Structure, Principle, Object, and Aim”, στο, Carrithers D.W., Mosher M.A., Rahe P.A. (eds.), Montesquieu’ s Science of Politics, Rowman & Littlefield Publishers, London 2001, σσ.69-108

Άρθρο σε περιοδικό:
Lowenthal David, “Book I of Montesquieu’ s The Spirit of the Laws”, The American Political Science Review 53 (1959), σσ. 485-498

Φωτογραφικό υλικό:
Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται μαζί με το άρθρο πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή και οι λεζάντες τους θα γράφονται σε ξεχωριστό χαρτί με αναφορά στον αριθμό της φωτογραφίας ή του σχεδίου. Οι συμβολές που δεν συμβιβάζονται με τις παραπάνω οδηγίες επιστρέφονται στους συγγραφείς για την ανάλογη προσαρμογή.

Instructions for authors

Papers should be sent in word format (Times New Roman, line spacing 1.5 inch) to, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., until the end of September of each year.
The number of words should not exceed 9.000, the notes included, except bibliography.

Footnotes are placed at the end of the article and include the name of the author, book title (in italics) or Article ( with upright letters and quotes, and the title of the journal or of the volume in italics) the publisher, place and year of issue, the volume number (if any) and number (s) page (s).

Examples:
Book:
Shackleton Robert, Montesquieu, A Critical Biography, Oxford University Press, Oxford 1961, pp.1-5

Collective volumes:
Rahe Paul A., “Forms of government: Structure, Principle, Object, and Aim”, in, Carrithers D.W., Mosher M.A., Rahe P.A. (eds.), Montesquieu’ s Science of Politics, Rowman & Littlefield Publishers, London 2001, pp.69-108

Journal Paper:
Lowenthal David, “Book I of Montesquieu’ s The Spirit of the Laws”, The American Political Science Review 53 (1959), pp.485-498

The photos submitted with the articles should be in digital format and captions should appear in a separate paper with reference to the number of the photo or of the chart.

Contributions not compatible with the above instructions are returned to the authors to adapt them.