Το περιοδικό, «Ο Κόσμος της Εργασίας»

Το περιοδικό, «Ο Κόσμος της Εργασίας» - Ετήσιο on line Περιοδικό για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και την Ιστορία της Εργασίας, αποτελεί μια προσπάθεια εθνογραφικής προσέγγισης της εργασίας η οποία  ως έννοια και ως πράξη, έχει ένα διευρυμένο, έμψυχο και σύνθετο περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με κοινωνική δράση και με πολιτισμικές παραμέτρους. Το περιοδικό είναι ανοιχτό στην εθνολογική, ανθρωπολογική, ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα προωθώντας και στηρίζοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση. Είναι διαθέσιμο για τη δημοσίευση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σχετικών πρωτότυπων άρθρων και μελετών στα παραπάνω πεδία, μετά από έγκριση από τη Συντακτική Επιτροπή και τους εξωτερικούς κριτές. Υπό την έννοια αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επιστημονικό βήμα διαλόγου και προβληματισμού καθώς και τόπο ενημέρωσης για την έρευνα και τη διδασκαλία του αντικειμένου της εργασίας.
Το Περιοδικό είναι ανοικτό στη δημοσίευση άρθρων, βιβλιοκριτικών,μεταφράσεων, ανακοινώσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων. Εκδίδεται μια φορά το χρόνο σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερης πρόσβασης.

The on line Journal "O Kosmos tis Ergasias”, attempts to approach work in ethnographic terms taking into account that as a notion and as a practice, it has an expanded, social and complex content enriched with social action and cultural parameters. The Journal is open to ethnological, anthropological, historical and sociological research by promoting and supporting interdisciplinary approaches. It is available for the publication in greek or english language, of original articles and of relevant area studies in the above fields on the approval by the Editorial Board and external reviewers. In this sense it aspires to be a scientific forum for debate and questioning as well as a locus of information about the research and teaching of the area of labour studies. The journal is open to publishing articles, book reviews, translations, communications, conferences and other events. It is published once a year in a free access electronic form.