Περιοδικό «Ο κόσμος της Εργασίας»:
http://kosmos-ergasias.unit.uoi.gr/

Εκδότης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ISSN: 2241- 7869
Υπεύθυνη Έκδοσης και Ύλης: Κωνσταντίνα Μπάδα,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Συντακτική Επιτροπή:
Κωνσταντίνα Μπάδα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Ιορδάνης Ψημένος, Πάντειο Πανεπιστήμιο,  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Βασίλης Δαλκαβούκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

Ανδρομάχη  Οικονόμου, Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

Μάνος Σπυριδάκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 


Τακτικοί Συνεργάτες:
Italo Pardo, University of Kent

Giuliana B. Prato, University of Kent

Corine Védrine, École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon

Michel Rautenberg, Université Jean Monnet St Etienne

Χριστίνα Καρακιουλάφη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανθοπούλου Θεοδοσία, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μαρία Παπαθανασίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκος Καμπέρης, Ακαδημία Αθηνών

Γιάννης Ζαϊμάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Πέτρου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Απόστολος Δεδουσόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βασίλειος Νιτσιάκος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεώργιος Τσιώλης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Επιμέλεια κειμένων: Κωνσταντίνα Μπάδα, Ανδρομάχη Οικονόμου, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μάνος Σπυριδάκης
Υπεύθυνος Δημοσιότητας: Μάνος Σπυριδάκης
Σελιδοποίηση: Γούσης Αθανάσιος-OPSIS
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας: Λάμπρος Μπέλλος
Φιλοξενία Ιστοσελίδας: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Παν/μίου Ιωαννίνων


Επικοινωνία:
Περιοδικό, «Ο Κόσμος της Εργασίας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 45100, Ιωάννινα (υπόψη Κωνσταντίνας Μπάδα).
E-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2015 «Ο Κόσμος της Εργασίας».
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας έκδοσης, εξολοκλήρου ή τμήματος αυτής για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση των μελετών για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα των κειμένων εκφράζουν τους συγγραφείς και μόνο. Για κάθε σχετικό ζήτημα η επικοινωνία διενεργείται μέσω του εξής λογαριασμού: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Journal "O kosmos tis Ergasias":
http://kosmos-ergasias.

Publisher: University of Ioannina
ISSN:2241- 7869            
Editor: Konstantina Bada,  Department of Historyand Archaeology, University of Ioannina
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2015, O Kosmos tis Ergasias.
All rights reserved.
Apart from fair dealing for the purpose of research or private study, or criticism or review, this publication may only be reproduced, stored or transmitted, in any form and by any means, with the prior permission in writing of, O Kosmos tis Ergasias, or in case of reprographic reproduction, in accordance with the terms of licenses issued by the relevant Reproduction Rights Organization (e.g., Copyright Clearance Centre for the US). Enquiries concerning reproduction outside those terms should be sent to the editorial address: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.